bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura organizacyjna

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie zarządza Dyrektor powoływany przez Burmistrza raz na 5 lat. Dyrektor bezpośrednio podlega Burmistrzowi Łabiszyna a organem pomocnym jest Rada Społeczna, której skład zmienia się co 4 lata.

SP ZOZ w Łabiszynie składa się z 2 jednostek oraganizacyjnych:

 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie - SP ZOZ Łabiszyn;
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lubostroniu - SP ZOZ w Łabiszynie - Punkt Lekarski w Lubostroniu;

W działalności SP ZOZ wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. Poradnia Ogólna - Gabinet Lekarski POZ w Łabiszynie
 2. Poradnia Dziecięca - Gabinet Lekarski POZ w Łabiszynie
 3. Poradnia Stomatologiczna w Łabiszynie
 4. Poradnia Rehabilitacji - Fizjoterapii w Łabiszynie
 5. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej w Łabiszynie
 6. Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej w Łabiszynie
 7. Gabinet Pielęgniarki Szkolnej w Łabiszynie
 8. Poradnia Ogólna w Lubostroniu
 9. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej w Lubostroniu
 10. Gabinet Pielęgniarki Szkolnej w Lubostroniu

Pracę pielęgniarek i położnych koordynuje Pielęgniarka Środowiskowo - Rodzinna koordynująca pracę w POZ. Podlega ona bezpośrednio Dyrektorowi oraz Lekarzowi Koordynującemu pracę w POZ. Pracę lekarzy koordynuje Lekarz Koordynujący pracę w POZ, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi. Ponadto w strukturze SP ZOZ jest dział administracyjny. Pracę w tym dziale nadzoruje Główna Księgowa i jej zastępca, które bezpośrednio podlegają Dyrektorowi.Opublikował: Julita Paszkiet
Publikacja dnia: 13.04.2011
Podpisał: Julita Delbowska
Dokument z dnia: 11.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 367
porno porno porno porno porno porno film porno film